ปฏิทินการรับสมัคร
วันที่ รายละเอียด
01 พ.ย. 2559 - 30 พ.ย. 2559 รับสมัครนักศึกษาโควต้า ปี 2560
06 ธ.ค. 2559 - 06 ธ.ค. 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
  ข่าวประกาศ
วันที่ รายละเอียด
20 เม.ย. 2560 ประกาศรับสมัครรอบ 2-3 ปี 2560
31 มี.ค. 2560 กำหนดการรายงานตัวนักศึกษา โควต้า 2560
06 ธ.ค. 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โควต้า 2560
06 ธ.ค. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม ปวส.ช่างก่อสร้าง (ปวช./ม.6) สอบข้อเขียน เวลา 09.00 - 10.30 ตึกวิศวกรรมศาสตร์ ห้อง Eng501, Eng502 ** สัมภาษณ์ เวลา 10.30 น เป็นต้นไป
  ติดตามข่าวสารได้ที่ เฟสบุ๊ค Facebook Page