ตาราง การสอบ MOCK-TOEIC นศ ใหม่ ปี 2559

ตาราง การสอบ MOCK-TOEIC นศ ใหม่ ปี 2559 คลิกดูรายละเอียดที่นี่

ตารางวันเวลาการเรียนปรับพื้น

ตารางการเรียนปรับพื้น มทร ล้านนาตาก  นศ กรุณา อ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน และปฏิบัติตามวันเวลาดังกล่าว 1-ค่ายคณิตศาสตร์  เรียน ทุกวัน จันทร์ และพุธ เริ่มวันที่ 4 กค - 8 สค 59 แยกตามสาขาวิชา (นักศึกษาทุกคน) ...

*****กำหนดการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ...

*****กำหนดการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ รอบ 3 ฉบับแก้ไข ส่วนนักศึกษารอบโควตาและรอบรับตรงรอบ 1 และ 2ใช้กำหนดการเดิม

ประกาศกำหนดการต่างๆของนักศึกษา มทร ล้านนาตาก ...

ประกาศกำหนดการต่างๆของนักศึกษา มทร ล้านนาตาก ทุกรอบ ปีการศึกษา 2559 คลิกเพื่อดูรายละเอียดที่นี่ !!

ประกาศรายชื่อรอบพิเศษ ...

ประกาศรายชื่อ นักศึกษา มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบพิเศษ (รอบ 3)2559 คลิกเพื่อดูรายละเอียดและรายชื่อที่นี่